måndag 9 juli 2012

Törnrosens lekpark/Rosengård: utspritt lekområde som kan behöva fräschas till lite.


STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: mellan


UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med trappa, kryprör, och mellanrutschkana.
-Lekborg med bro, balansgång/armgång och mellanrutschkana.
-Två gungdjur och ett litet fyrmanna-"gungdjur".
-Sandlåda X 2.
-Två gungor X 2.
-Gungbräda


ÖVRIGA FACILITETER
-Amfiteater precis intill.
-Inhägnad fotbollsplan precis intill (Zlatan-court).
-Bänkar och bord X flera.
-Fast grill.


BESKRIVNING
Lämnar du Enskiftshagen och Norra Grängesbergsgatan och åker under tågrälsen kommer du upp vid Rosengårds början: Törnrosen. 


Här på vänster sida ligger ett stort område mellan hyreshusen som inrymmer den stora Zlatancourt (fotbollsplanen), en amfiteater och en lekpark uppdelad och utspridd i tre delar kan sägas. 


FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Rullstol kan ta sig mellan lekparkerna/lekmomenten, men inte helt fram till dem då det är kanter framför och sand runt omkring. 


PLUS
+Bra bredd på saker att göra i detta lilla område.
+Kul med två olika lekborgar.
+Gott om sittytor.
+Kul med höjdskillnaderna att springa i kring amfiteatern och dess kulle.
+Ny, fin, fotbollsplan.


MINUS
-Inga babygungor.
-Ganska trist omgivning med hyreshusen tätt inpå.
-I behov av lite upprustning samt skräpplockning.


BETYG
3/5


SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark som mer är som ett lekområde i o m dess utspriddhet.
Har sina fördelar i att det finns bra med olika saker att göra här och en fräsch ny fotbollsplan. Nackdelarna finns i den lite tråkiga miljön och behovet av uppfräschning.


Klart godkänt och dugligt dock.


BILDER

Visa större karta

Inga kommentarer: