onsdag 22 maj 2013

Södertorpsvägens lekpark/Holma/Kulladal: vanlig kvarterslekpark i behov av roligare miljö.


STORLEK: liten/mellan
POPULARITET: låg
SKICK: godkänt. Bollplanen behöver uppfräschning, sandlådan behöver påfyllning och lite bättre skräpplockning i lekparken.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med trappa, mellanrutschkana, sandhiss, sandschakt och periskop.
-Fyra gungor varav en babygunga.
-Ett gungdjur.
-En "gungdjur" med plats för fyra småbarn.
-Sandlåda med bord och fyra stubbar i mitten.

ÖVRIGA FACILITETER
-Grusbollplan precis intill. Högt staket på kortsidorna/bakom målen.
-Två (små) gräsytor intill lekparken.
-Ett mindre buskage.
-Bänkar X flera. Ett bord.

BESKRIVNING
Denna rektangulära lekparken ligger på en mindre gata bland bostadshusen i området. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
En grusväg med ganska tunt grusskikt leder in och genom lekparken, men på själva lekytorna är det sand och djupare grus. Runt gungorna är det en högre träkant. Lekborgen har dock en trappa som är relativt lättframkomlig i.

PLUS
+Trappa upp till lekborgen öppnar för lek även för de som inte klättrar bra och för de mindre barnen.
+Bra överblick över lekparken för föräldrar.

MINUS
-Lekutbudet är lite åt det klena hållet.
-Miljön/omgivningen är högst neutral. Ingen mysfaktor.

BETYG
2,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En lekpark som duger att stanna till och leka en stund på, eller som säkert absolut fungerar som närlekpark för de boende i området. Dock stannar betyget på godkänt p g a sitt högst ordinära utbud och sin tillika högst ordinära miljö.

BILDER


Visa större karta

Inga kommentarer: