torsdag 6 juni 2013

Axel Danielssons vägs lekpark/Lindeborg: härlig och bra lekpark med linbana och grönska!

STORLEK: mellan.
POPULARITET: låg/mellan. 
SKICK: gott!

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana, hängtrappa, stege och glidstång.
-Linbana
-Klätternäts-ställning med olika sorts repstegar och en "hängmatta".
-Tre snurrstänger.
-Tre gungor varav en babygunga - samt en stor korggunga.
-Stor sandlåda med två gungdjur i, en leksakskrokodil med bord samt ett litet lekhus/stuga 
-Två betonghästar.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera samt ett bord. 
-Gräsyta precis intill lekparken.
-I slutet av gräsytan finns en inhägnad bollplan med asfalt.

BESKRIVNING
I en park omringad av Axel Danielssons väg, intill nybyggda lägenheter, ligger denna härliga lilla lek-oas. Lekparken kan sägas vara tvådelad; en del för de lite äldre barnen (med linbanan, lekborgen och klätternäten) och intill ligger den andra delen för de lite mindre barnen (med gungor och sandlåda). 

Hela lekparken ligger inbäddad i fin grönska och framförallt delen med lekborgen har en härlig blomstring runt sig. En solig dag känns detta som ett riktigt litet paradis. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Än en gång är det synd att funktionshindervänligheten är så låg... för det hade inte behövt vara så. Men i denna lekpark är det djupare sand runt samtliga lekmoment i båda delarna av lekparken. Det är dessutom en hög träkant. Korggungor vet jag ofta är bra sett ur ett tillgänglighetsperspektiv, men i detta fall måste man alltså fram genom sanden för att nå den. De två betonghästarna står fritt på gräset i parken.

PLUS
+Bra utbud och variation på lekmoment. Det finns något för alla åldrar.
+Härlig grönska och blomstring i lekparken!
+Ligger lugnt och fridfullt till.
+Klätternätskomplexet har jag inte sett någon annanstans, och den skänker roliga utmaningar!

MINUS
-Låg funktionshindersvänlighet.
-Den förälder som har barn i olika åldrar kan få svårt att hålla uppsikt över dem då de två olika delarna av lekparken skiljs åt av en hög buske som skymmer sikten. 

BETYG

4,5/5


 

SLUTORD/KOMMENTAR
En riktigt bra lekpark helt enkelt! 

Så vad hade krävts för ett högre betyg då? Fler sittplatser (bänkar), toalettmöjlighet - och framförallt nånting mer tillgängligt för funktionshindrade. Utöver detta finns inte mycket mer att begära av en lekpark i mellanstorleken!

BILDER

Inga kommentarer: