torsdag 17 oktober 2013

Fanjunkaregatans-/Lottaparkens lekpark/Stenkällan/Röda Höja: bra som kvarterslekpark!

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan
SKICK: mellan

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med liten rutschkana, mellanrutschkana, glidstänger, stege, klätterrep, balansgång-stänger och reptrappa.
-Fem gungor varav två babygungor. 
-Två gungdjur.
-Bollplank
-Sandlåda

ÖVRIGA FACILITETER
-Större gräsyta precis intill lekparken med fotbollsmål.
-Bänkar X flera. 
-Buskage runt lekparken.

BESKRIVNING
Lottaparken ligger i det område som heter Stenkällan (och/eller Röda Höja). Parken är avlångt rektangulär med en kulle i som nog kan agera pulkabacke vintertid. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Tunt gruslager runt gungdjuren och sandlådan, men sen djupare sand runt resterande lekmoment. Lekborgen kräver klättring för att ta sig upp i - t o m den lilla rutschkanan.

PLUS
+Bra lekborg som stimulerar balans och klättring!
+Lekparken ligger fint i parken, med lugn omgivning i form av lite radhus och en cykelbana. 

MINUS
-I behov av ommålning/lättare upprustning. 
-Lekborgen borde ha ett lättare alternativ att komma upp i för de minsta barnen. 

BETYG
3,5/5SLUTORD/KOMMENTAR
En trevlig lekpark som vi vore nöjda med att ha som lekpark i kvarteret. Bra lekborg och lugn miljö. De minsta barnen har dock svårare att ha nöje av lekborgen. 

BILDER


Visa större karta

Inga kommentarer: