lördag 13 juni 2015

Segevångsgatans lekpark/Kirseberg/Segevång: välutrustad lekborg i en lekpark som skriker efter uppfräschning.


STORLEK: mellan
POPULARITET: låg
SKICK: eftersatt/i behov av uppfräschning.

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Lekborg med mellanrutschkana, snurrstång, repstege, klätterdäck, sandhiss, lutande vägg med rep och liten balkong.
-Två gungdjur: en duo och en enkel.
-Stor sandlåda med två sandbord i. 
-Fem gungor varav en babygunga.
-Leklokomotiv med litet rör.

ÖVRIGA FACILITETER
-Grusfotbollsplan precis intill.
-Bänkar X flera.
-Gräsyta precis intill.

BESKRIVNING
Inne i Segevångs hyreshusområde ligger denna lekpark. Förmodligen en populär knutpunkt för de boende barnen. I direkt anslutning till lekparken finns ingen bilväg utan endast cykel- & gångbanor.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg.
Tunt gruslager i lekparken men djupare/spårigare sand runt samtliga lekmoment. Lekborgen kräver klättring för att ta sig upp i - vilket försvårar tillgång för funktionshinder och de minsta barnen.

PLUS
+Lekborgen är, för att vara i en mellanstor lekpark, ganska välutrustad.
+Bra balans mellan öppna ytor och grönska/gräs. Det blir öppet men inte ödsligt.

MINUS
-Sliten lekpark med mycket skräp, lossad färg och klotter.
-Lekparken har inget "extra". Inget som ger den nån personlighet.

BETYG
2/5SLUTORD/KOMMENTAR
Således en lekpark med några bra inslag i form av en kul lekborg, men vars helhet och eftersmak främst är ganska likgiltig/slätstruken.

BILDER


Inga kommentarer: