fredag 10 augusti 2012

Mariedalsvägens lekpark/Ribersborg/Slottsstaden: bra utrustad lekpark med lite grönska runt knutarna.

STORLEK: mellan
POPULARITET: mellan(?)
SKICK: gott

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Sandlåda med bord i mitten och fyra stubbar.
-Fyra gungor varav två babygungor.
-En mellanstor korggunga.
-Liten lekborg i form av en båt med kikare, ratt och reling.
-Två betonghästar.
-Två gungdjur.
-En liten snurra/karusell.
-Litet "lusthus"; två sittplatser i ett litet tornliknande hus.
-Stor lekborg med en liten rutschkana, en mellanrutschkana, trappa, klätterrep, balansgångar, bro, stege och klättervägg.

ÖVRIGA FACILITETER
-Bänkar X flera.
-Bord
-Park-/grönyta precis intill.
-Skogsdunge precis intill.

BESKRIVNING
Nästan precis intill Ribersborgsrondellen ligger denna lekpark bakom ett buskage från vägen, precis intill ett dagis på ena sidan och ett mindre parkområde på andra sidan. 

Lekparken omsluts bra med buskage och/eller en låg mur, med två små ingångar som vetter ut mot bilvägen. På lekparkens andra sida reser sig Slottsparkens västliga sida med sina pampiga träd.

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: endast inslag.
Grus på hela lekparken, dock ett väldigt tunt/hårt packat lager på många ställen vilket torde underlätta framkomligheten. Runt den stora lekborgen och gungorna är det dock lite djupare sand tyvärr.

PLUS
+Bra utrustad lekpark!
+Bra uppsyn/översyn i lekparken.
+Lekborgar för både de mindre och de större.
+Stora lekborgen funkar bra för även mindre barn i o m sin trappa som alternativ och sina relativt låga höjder att klättra i inuti borgen.
+Bra med parkyta och skogsområde precis intill.

MINUS
-Mariedalsvägen är tätt trafikerad och dess brus/dån hörs tydligt trots buskagen.
-Personligen tycker jag alltid det är lite tråkigt med dagis (och dess egna lekparker) precis intill allmänna lekparker. Blir lite tätt inpå, och lätt lite "vi-och-dom"-känsla. Plus att min dotter alltid vill in och leka på dagisen :-).
-Sandlådan behöver en påfyllning.

BETYG
4/5SLUTORD/KOMMENTAR
En väldigt bra mellanstorlekslekpark!
Gott om lekmoment i en stadsmiljö som också har lite grönska inpå knutarna.

BILDER


Inga kommentarer: