torsdag 5 september 2013

Vintrie Byvägs lekpark: liten lekpark bland småhus, som tyvärr behöver upprustning och grönska.

STORLEK: liten
POPULARITET: låg
SKICK: godkänt, men ganska nedgånget och länge sedan upprustning. 

UTRUSTNING/INNEHÅLL
-Mini-lekborg med trappa och liten rutschkana. 
-Två gungor. 
-Träplatå
-Ett gungdjur (motorcykel).

ÖVRIGA FACILITETER
-Två bänkar.
-Grus

BESKRIVNING
Denna lilla lekpark ligger mellan två kedjehus. Lekparken känns ganska gammeldags, och nästan lite malplacerad/inklämd mellan husen. Runt lekparken är det ett stängsel/staket med en öppning. 

FUNKTIONSHINDER-/HANDIKAPPVÄNLIGHET
Handikappsvänlighet: låg. 
Grus som underlag i hela lekparken, dock ganska hårt packad men med mycket ogräs. Lekborgen/rutschkanan nås via en trappa.

PLUS
+Lekborg lämplig för de minsta. 
+På ett sätt mysig i sitt lilla format med fina hus som inramning/omgivning. 

MINUS
-Svår att hitta spontant. 
-Litet lekutbud. Dessutom trist grusunderlag. 
-Eftersatt i sitt skick. 
-Folktom när vi var där, och känns som att den nog är det för det  mesta. Känns som en privat lekpark man råkat snubbla in på. 

BETYG
2/5SLUTORD/KOMMENTAR
En liten lekpark som klämts in (eller växt fram?) mellan två hus. På ett sätt mysig i sin småstadskänsla... men tyvärr desto mer eftersatt i sitt skick, klen i sitt lekutbud och alltför "grusig" i sin approach. 

BILDER


Visa större karta

Inga kommentarer: